News of Transformations

Author: Miyazaki Natsujikei
Artist: Miyazaki Natsujikei
Synopsis: A collection of short stories with a twist.
Volume 01